Sjon Brands
ART|EXP
Sjon Brandsairshipsbirdsreadymades'Groceries'Divertimentiexpositionsinfo  
ART|EXP
 
 
 
 
 
 
 
XRGY

   Logboek academisch onderzoek ‘seksuele energie’ (2021-2022)

   Dit jaar neem ik deel aan een wetenschappelijk onderzoek van de UvB, aan de faculteit experimentele psychologie van de universiteit. Dit project onderzoekt het bestaan van ‘seksuele energie’, de hoedanigheid daarvan en eventueel de mogelijkheden om deze energie toe te passen. Hieronder een chronologisch verslag van mijn bijdrage.

ODD R57
  ‘Orgone Detecting Device’ gemonteerd op mijn motor

   1. ‘Orgone Detecting Device’, zaterdag 13 maart 2021 14:00h

   Voorop mijn motor (Royal Enfield Classic 500) is een klein apparaat bevestigd, een ODD (Orgone Detecting Device / type R57), dat ‘seksuele energie’ registreert. Ik rijd vaak door het Brabantse landschap en wanneer er een meting met een waarde > 0,5000 dS² (tV/D) wordt gepeild zendt het apparaat een signaal door naar mijn TomTom. Die markeert het betreffende doelwit met coördinaten als ‘interesting object’ onder de rubriek ‘nuttige plaatsen’. Ik voer daarop de soort locatie en de aard van het geregistreerde onderzoeksdoel in, bijvoorbeeld: 'man', 'cow' of 'rabbit'. Later op de dag stuur ik digitaal de resultaten van mijn werkzaamheden door aan het onderzoeksteam.

   Het is mij opgevallen dat de meldingen van de afgelopen weken vaak wroetende varkens betreffen en in veel mindere mate mensen. Het is echter niet aan mij om daar conclusies aan te verbinden.

   Niettemin vind ik het erg belangrijk om aan dit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen en ik hoop nog veel ‘interesting objects’ te kunnen vastleggen.

   2. Voorbeeld meetresultaten, zaterdag 20 maart 2021 14:20

date hour north latitude east longitude reference I/object I/value
03-03-21 14:14 51.62358901472008 4.998622759439478 country pig 0,6138 dS²
03-03-21 14:24 51.63298994271766 4.989414882017368 country pig 0,5098 dS²
03-03-21 14:34 51.65037101466053 4.988927749920955 country cow 0,6307 dS²
03-03-21 14:58 51.66805927309757 5.041691960123335 village man 0,6624 dS²
03-03-21 15:12 51.67974115618443 5.088677701453184 village woman 0,6494 dS²
03-03-21 15:21 51.69423861307981 5.091492515671422 village woman 0,6702 dS²
03-03-21 15:35 51.68837754603194 5.159625449685226 country pig 0,5049 dS²
03-03-21 15:49 51.66044876334585 5.155367141333733 forest rabbit 0,7296 dS²
03-03-21 16:02 51.65776673409137 5.218679540938243 country pig 0,6925 dS²
03-03-21 16:22 51.62288905787321 5.237736660328352 country pig 0,5705 dS²

   3. Evaluatie eerste meetresultaten, zaterdag 27 maart 2021 15:00h

   Na de evaluatie van de meetresultaten van de afgelopen weken wordt de ODD (Orgone Detecting Device / type R57) op mijn motor opnieuw geprogrammeerd. De drempelwaarde voor de peilingen van de ‘seksuele energie’ (tV/D) wordt met 28% verlaagd tot > 0,3600 dS². Bovendien worden de meldingen van het apparaat waar het dieren betreft genegeerd (dS²/A=0). Dat wordt mogelijk een later onderzoeksdomein. Dit betekent wellicht dat ik me meer tot steden en dorpen zal moeten gaan beperken, daar bevinden zich meer mensen. Mijn invoeractiviteiten in de TomTom worden afgebakend tot ‘reference’ (‘city’ / ‘village’ / ‘country’) en ‘interesting object’ (‘man’ / ‘woman’ / ‘x’). De meetresultaten worden vanaf heden via een directe internetverbinding naar het onderzoeksteam doorgestuurd.

   Het onderzoeksteam is reeds ver gevorderd met het ontwikkelen van een SECD (Sexual Energy Collecting Device), dat ‘seksuele energie’ moet gaan verzamelen. Technisch gezien lijken veel hindernissen overwonnen, een testversie van het apparaat is operationeel, maar men is er nog niet helemaal uit. Er moet nog een individuele drempelwaarde (tV/I) worden vastgesteld waarboven (overtollige) ‘seksuele energie’ bij ‘interesting objects’ kan worden verzameld.

   Belangrijker nog, er zijn bezwaren geopperd vanuit individuele leden van het onderzoeksteam en de universiteit. Die betreffen ethiek en privacybescherming. Dat zijn lastige vraagstukken en er woeden heftige debatten. Ik hoop dat men daar niet in verzandt en gewoon doorgaat met de ingeslagen weg. Die lijkt mij hartstikke interessant.

   4. Voorbeeld meetresultaten, zaterdag 3 april 2021 10:15

   Vanaf afgelopen donderdag zijn we met zes motoren onderweg, uitgerust met een aangepaste ODD/R57. We gaan ons voorlopig beperken tot de steden en dorpen in de omgeving. De komende periode gaan we zo veel mogelijk data verzamelen. Het is leuk werk. Hieronder ziet u weer een voorbeeld van mijn meetresultaten.

date hour north latitude east longitude reference I/object I/value
01-04-21 11:03 51.56556433476744 5.065679123646228 city man 0,6967 dS²
01-04-21 11:27 51.55265084353586 5.064992478149073 city woman 0,4284 dS²
01-04-21 11:34 51.55569278109274 5.071858933120611 city man 0,6207 dS²
01-04-21 11:46 51.55478555784671 5.088166763678013 city woman 0,6931 dS²
01-04-21 12:01 51.55478555784671 5.088166763678013 city woman 0,5488 dS²
01-04-21 12:14 51.55756053668094 5.077523758472130 city woman 0,7143 dS²
01-04-21 12:22 51.56429309328678 5.077663735022148 city man 0,4866 dS²
01-04-21 12:29 51.56645617683907 5.077373352912911 city woman 0,6874 dS²
01-04-21 12:33 51.56645617683907 5.077373352912911 city x 0,7041 dS²
01-04-21 12:37 51.56645617683907 5.077373352912911 city man 0,5360 dS²

   5. Upgrade ‘Orgone Detecting Device’, zaterdag 10 april 2021 11:20h

idG
De toegevoegde 'Gender Identification Unit' gemonteerd op mijn motor

   Deze week heeft onze ODD een upgrade ontvangen tot type R58. Er is een ODD/idG (‘ODD / Gender Identification Unit’) aan toegevoegd. Een klein apparaatje dat in staat is om het ‘interesting object’ te identificeren naar soort: [man] / [woman] / [NOR] (= animal or unidentified human being). In verband met eenduidigheid in de locatieclassificatie wordt vanaf heden ‘reference’ door de ODD aan de hand van de geregistreerde coördinaten zelf ingevuld. We hoeven dus niets meer in te voeren. Dit gaat een stuk sneller.

   

   

   

   

   

 
 
   
[home]
 > [divertimenti] > [xrgy]
 
© Sjon Branðs [zaterdag 3 april 2021 | Saturday, April 3rd, 2021]
© Sjon Branðs