Sjon Brandsairshipsbirdsreadymades'Groceries'Divertimentiexpositionsinfo  
petitie trias tilburg
Trias


‘Trias’, een vitaal standbeeld voor de dynamische stad Tilburg

   Het bloeiende culturele klimaat in deze stad verdient een standbeeld, een aansprekend standbeeld. Een beeld dat de vitaliteit van haar bewoners vertolkt, een beeld dat zowel de samenwerking als de plaatselijke eigengereidheid uitdrukt, een beeld dat een vertaling is van de voortdurende beweging in dit groeiende culturele brandpunt, een beeld met humor, met durf, met bravoure: “Hier zijn wij!” Een beeld dat deze stad ook internationaal op de kaart zet.

   Aan de basis van dit bloeiende culturele klimaat staat een leger enthousiaste cultuurmakers, amateurs, studenten en professionals, in allerlei disciplines, muzikanten, dansers, schrijvers, theatermakers, filmers, beeldende kunstenaars, fotografen, dichters, die deze stad zo levendig en aantrekkelijk maken. Met onvermoeibare energie, optimisme en betrokkenheid, ondanks zelden gunstige (financiële) omstandigheden. Zij schragen bij uitstek de vitaliteit van deze stad, zij maken dat anderen zich hier thuis voelen, zich verbazen over wat hier allemaal mogelijk is. Aan deze stad en aan haar hardwerkende cultuurmakers willen wij graag dit beeld opdragen.

   Met deze petitie bieden wij de gemeente Tilburg het ontwerp van dit standbeeld aan (‘Trias’ van Sjon Brands gebaseerd op A.H.J. Dautzenberg’s stadsgedicht VI ‘Tttt tt tttt’) met het verzoek dit ontwerp uit te voeren op het Heuvelplein van Tilburg (standbeeld hoogte 40 tot 60 meter, constructie staal, coating in neutraal zwart-wit).

   Vriendelijk doch dringend verzoek om deze petitie te ondertekenen op: petities.nl

initiatiefnemers: Sjon Brands, A.H.J. Dautzenberg, Dorith van der Lee, ‘Metropolitan Museum | Tilburg
 

[home] > [petitie] > [index]

© Sjon Branðs [donderdag 10 december 2020 | Thursday, December 10th, 2020]