[home]

contact 'Theater van de Verloren Tijd'

           Theater van de Verloren Tijd
post:      Stedekestraat 15A  5041dm Tilburg  Nederland
open:      maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur
telefoon:  013-5358041
email:     post©sjonbrands.nl

           Bureau Dorith’
           Dorith van der Lee, inlichtingen en boekingen
website:   www.bureaudorith.nl        
telefoon:  +31 13 5358041 / +31 6 20325030
email:     post©bureaudorith.nl
           Dorith van der Lee
           algemene leiding
telefoon:  013-5358041 / 06-20325030
email:     post©bureaudorith.nl
           Sjon Brands
           ontwikkeling
website:   www.sjonbrands.nl
telefoon:
  013-5358041
email:     post©sjonbrands.nl

           Betalingen
tnv.       Stichting Voor de Leeuwen Tilburg
bank:      Rabobank 1467.37.091 / IBAN NL38 RABO 0146 7370 91 / BIC RABONL2U

           Stichting Voor de Leeuwen
post:      Stedekestraat 15A  5041dm Tilburg  Nederland
btw:       B.T.W.-vrijstelling tl/gb/454
ipv:       Inhoudingsplichtigenverklaring 2023/0210/91323.70792.1.0
anbi:      ANBI-status 81472/8017.41.725 / Culturele ANBI-status 149/8017.41.725
bel:       Fiscaal nummer 8017.41.725
kvk:       Kamer van koophandel en fabrieken Midden-Brabant 41097945
bank:      Rabobank 1467.37.091 / IBAN NL38 RABO 0146 7370 91 / BIC RABONL2U