[home]
home stichting Voor de Leeuwen volgende bladzijde
[Stichting Voor de Leeuwen] [ANBI] [Culturele ANBI] [bestuur] [beleid] [beloning] [doel] [verslag] [verantwoording]

 
naam:             Stichting Voor de Leeuwen

contactpersoon:   Dorith van der Lee
bezoekadres:      Stedekestraat 15A 5041DM Tilburg
telefoon:         013-5358041
email:            postębureaudorith.nl
 
vestigingsadres:  Mr Stormstraat 28 4041CN Tilburg
fiscaal nummer:   Fiscaal nummer 8017.41.725
btw:              B.T.W.-vrijstelling tl/gb/454
ipv:              Inhoudingsplichtigenverklaring 2018-0285-8017.41.725

 
anbi:             ANBI-status 81472/8017.41.725
culturele anbi:   Culturele ANBI-status 149/8017.41.725
kvk:              Kamer van koophandel en fabrieken Midden-Brabant 41097945
bank:             Rabobank 1467.37.091 / IBAN NL38 RABO 0146 7370 91 / BIC RABONL2U

bijlagen:       • Belastingdienst Aanmerking Algemeen Nut Beogende Instelling (10 mei 2012)
                • Belastingdienst Toekenning Status Culturele ANBI (23 april 2012)
                • Bestuurssamenstelling
                • Beleidsplan
                • Doelstelling
                • Beloningsbeleid
                • Doelstelling
                • Verslag uitgeoefende activiteiten
                • Financiële verantwoording / bestuursvergadering