Sjon Brands
Divertimenti
Sjon Brandsairshipsbirdsreadymades'Groceries'Divertimentiexpositionsinfo  
'Decent girls need love too!
Not today, Fred!
  Barbie op de barricaden!    Barbie on the barricades!
   Barbie wordt wakker, Barbie is ‘t zat! Genoeg polonaise! Barbie op de bres: Barbiepower! De ‘Vereniging voor gelijke Barbierechten’ en de ‘Bond van Dwaze Barbies’ hebben een landelijke demonstratie aangekondigd startend vanuit Tilburg. Het wordt een massale ‘Witte Mars tegen de Varkens’ onder het motto: ‘No more hanky panky, Romeo!’, een vlammend protest tegen Romeo’s al te lichtzinnige romances.
   Barbie wakes up, Barbie is fed up! Enough polonaise! Barbie on the breach: Barbie power! The ‘Association for equal Barbie rights’ and the ‘Federation of Silly Barbies’ have announced a national demonstration starting from Tilburg. It will be a massive "White March against the Pigs" under the motto: "No more hanky panky, Romeo!", a flaming protest against Romeo’s all too frivolous romances.
   De betoging warmt zich op in de raamtentoonstellingen van het ‘Metropolitan Museum’ in Tilburg: ‘Girls wanna have fun!’ Ze wachten op toestemming van de burgemeester om, zonder gele hesjes, het land in te trekken. Komt dat zien!    The demonstration heats up in the window exhibitions of the ‘Metropolitan Museum’ in Tilburg: ‘Girls wanna have fun!’ They are waiting for the mayor’s permission to enter the country, without yellow vests. Come and see!
(Decent grils need love too!) (Decent grils need love too!)
'Not today, Fred!’
‘I’m your sister, Charlie!’ 'Decent girls need love too' ‘No Nicolas, I’m knitting!’ 'Pussy power!'
‘Not after the ‘Walking Dead’, Romeo!’ 'We're all individuals' 'Kitty says no, Kevin!' 'Touch me!'
‘Not your birthday, Brian!’ 'Tits for president!' 'Mother is coming!' 'Climate, hotter than my friend!'
‘Girls wanna have fun!’ 'Changed gender, George?' 'Not in the elevator, Tom!' 'Men only want one thing!'
'No more hanky panky, Peter!' 'Help yourself, Herman!' 'Not in my backyard!' 'Pigs, never again!'
'Sorry, Ken, divorced yesterday!' 'Kids are listening, Liam!' 'Not again, Maria!' ‘Why not talk?’
'Not today, Fred!’
 
'Window exhibitions’
 
 
 
[home]
 > [divertimenti] > [nottodayfred]

© Sjon Branðs [zaterdag 1 juli 2023 | Saturday, June 1st, 2023]